Avís Legal

AVÍS LEGAL DE CASA RURAL EN SOLSONA

POLITICA DE PRIVADESA

L’eina Web i el domini de CASARURALENSOLSONA.COM és propietat de SERVILINE, SERVEIS D’INTERNET SL (d’ara endavant YAESTOY.COM) amb CIF B- 55610638 i domicili a Camí Reial nº 13-17 Planta 3 – Despatx 3, 43700 el Vendrell , Tarragona.

Dades de contacte:

Telèfon: 877.01.99.14

E-mail: comercial@yaestoy.com

El contingut de les pàgines de CASARURALENSOLSONA.COM és responsabilitat de Sra. Maria Manent Ribera (CASARURALENSOLSONA d’ara endavant) amb DNI:78150357-Z i domicili a casa Flaquesa 25286 Naus, Lleida

Dades de Contacte

Telèfon: 678536417

E-mail: laflaquesa@gmail.com

CASARURALENSOLSONA.COM és un espai web propietat de YAESTOY.COM cedit a CASARURALENSOLSONA per a la publicació de continguts publicitaris i promoció del seu negoci a Internet.

Abans d’utilitzar els nostres serveis o utilitzar aquestes pàgines, llegeixi el següent avís legal, tenint present que si contínua utilitzant els nostres serveis o visitant aquestes pàgines acceptarà implícitament les condicions d’aquest avís legal.

L’USUARI es compromet a manipular aquestes pàgines concorde a l’establert en aquest avís legal. En cap cas, CASARURALENSOLSONA serà responsable dels danys que pogués causar l’USUARI per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines.

L’USUARI assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment de l’establert en el present avís legal.

CASARURALENSOLSONA exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines Web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó a aquests.
L’USUARI no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot l’exposat les mateixes sense l’autorització expressa de CASARURALENSOLSONA.

L’USUARI, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de CASARURALENSOLSONA , es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilizar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalice de manera deslleial amb CASARURALENSOLSONA o qualsevol dels seus serveis relacionats.

L’USUARI es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al que es disposa per la legislació vigent que sigui aplicable.

CASARURALENSOLSONA es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la Web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.
D’igual forma es reserva el dret retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquest avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CASARURALENSOLSONA és titular dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels continguts que integren les seves pàgines, els menús, botons de navegació, els textos, imatges i qualsevol altre contingut de la pàgina web o , en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.
Així mateix, CASARURALENSOLSONA és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren CASARURALENSOLSONA o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.

CASARURALENSOLSONA es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir-li sobre els continguts de les seves pàgines.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en el qual es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de CASARURALENSOLSONA.
En cap cas, CASARURALENSOLSONA serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI dins d’aquestes pàgines.

CASARURALENSOLSONA , els seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportats pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa.

CASARURALENSOLSONA , els seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin als drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

YAESTOY.COM garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, tot i que no es farà responsable de cap dany que es generi a l’usuari o a tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei hagut de suposats de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a YAESTOY.COM o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix o a fallades que afectin a operadors o a una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip de l‘USUARI.

El contingut d’aquest acord i de les nostres pàgines és exclusivament per a majors de 18 anys.

CONTINGUTS

CASARURALENSOLSONA es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

CASARURALENSOLSONA no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per CASARURALENSOLSONA .

CASARURALENSOLSONA utilitza tots els mitjans que disposa per no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que a les nostres pàgines no obstant això, CASARURALENSOLSONA no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines , ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no poden prendre’s com una oferta contractual i són dades merament informatives i orientatius.

YAESTOY.COM no és responsable dels continguts publicats en CASARURALENSOLSONA.COM assumint tota responsabilitat sobre els continguts CASARURALENSOLSONA.